• AC 110V-240V
  • 2.6 Inch Speaker
  • 3W LED
  • RGB
  • White